Vážení záujemcovia dotácie Programu obnovy dediny,vzhľadom na aktuálne nariadenia vlády spojené s COVID-19

0

Vážení záujemcovia dotácie Programu obnovy dediny,vzhľadom na aktuálne nariadenia vlády spojené s COVID-19 Vás žiadame aby ste Vaše požiadavky/otázky kládli prostredníctvom e-mailu.

Ďakujeme za pochopenie.