Administratívna kontrola – Program obnovy dediny 2021

0

Vážení žiadatelia, veľmi nás teší vysoký záujem o podporu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2021.
Aktuálne prebieha administratívna kontrola, čo zahŕňa doplnenie / úpravu administratívnych náležitostí, prislúchajúcich k Vašim žiadostiam zaslaných na SAŽP.

V prípade, že si Vaša žiadosť dožaduje vykonať úpravu alebo doplniť niektorý z dokumentov, bude Vám v období 1.4 – 2.4.2021 zaslaný email na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti.

Preto Vás žiadame o kontrolu Vašich emailov vrátane spamov, pretože nedoručenie požadovaných dokladov do 20.4.2021 môže mať vplyv na odborné hodnotenie predloženej žiadosti.

Tím POD