Odborné hodnotenie POD 2021

0

Vážení žiadatelia POD 2021,

aktuálne prebieha posledná fáza hodnotenia podaných žiadostí v rámci podpory formou dotácie Programu obnovy dediny 2021. Zoznam podporených žiadateľov POD 2021 vrátane rozhodnutia podpísaného ministrom životného prostredia bude uverejnený v časti Dotácie.

Ďakujeme za trpezlivosť.

Tím POD