Informačný deň ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY

0

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na Informačný deň ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY, ktorý je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom, ako aj širokej verejnosti. Má za cieľ informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom návrhu, projektovania a realizácie adaptačných opatrení.

Informačný deň sa uskutoční 21. júla 2021 online a jeho program nájdete v prílohe. Počet účastníkov na stretnutí je limitovaný a viazaný na potvrdenie organizátorov. V prípade záujmu o podujatie, vás prosíme o potvrdenie účasti zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky (v prílohe) do 15. júla 2021 na e-mailovú adresu: idzops@sazp.sk.

Registrovaným účastníkom bude v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným začiatkom zaslaný mailom link, kde sa bude možné pripojiť.

Účastnícky poplatok (vložné) na informačný deň sa neplatí.

PROGRAM

PRIHLÁŠKA