Aktuality

Home / Aktuality

POD 2020 – od 28. októbra 2019 do 29. novembra 2019 je možné podať žiadosť o podporu formou dotácie

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2020, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2020 je od 28. októbra 2019 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny. Viac informácií nájdete TU.

POD 2020 – informácia

Výzva POD pre rok 2020 je zatiaľ v štádiu príprav. Z tohto dôvodu sa termín ukončenia predkladania žiadostí posúva pravdepodobne do 29. novembra 2019. Veríme, že výzva bude v priebehu dvoch týždňov zverejnená na našej stránke. Predkladanie žiadostí zostáva nezmenené a teda je potrebné predkladať žiadosti v elektronickej aj papierovej forme. Všetky tlačivá potrebné pre rok 2020 rovnako ako odkaz do webovej aplikácie nájdete na našej stránke po zverejnení výzvy. Preto prosíme sledujte stránku naďalej. V prípade bližších informácií nás prosím kontaktujte.

Dedinou roka 2019 je Papradno

V jubilejnom 10. ročníku národnej súťaže  Dedina roka 2019 zvíťazila obec Papradno (okres Považská Bystrica), ktorá najkomplexnejšie naplnila jej princípy a požiadavky spomedzi 23 zúčastnených obcí.

IV. Informačný deň “ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY”

Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozýva na IV. Informačný deň “ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY”, ktorý je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom ako aj širokej verejnosti. Má za cieľ informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom návrhu, projektovania a realizácie adaptačných opatrení (viď Program). Informačný deň sa uskutoční 20. júna 2019 v Ružomberku (HOTEL KULTÚRA ***, A. Bernoláka 1), pričom jeho organizátormi sú Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR. V prípade záujmu o tento informačný deň, Vás prosíme o potvrdenie účasti zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky (viď Prihláška) do 12. júna 2019 na e-mailovú adresu idzops@sazp.sk....

O titul Dedina roka 2019 zabojuje 23 obcí

Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho jubilejného 10. ročníka s  23 prihlásenými obcami, ktoré prostredníctvom nej odprezentujú výsledky dosiahnuté pri ich obnove a rozvoji. O víťazstvo zabojujú obce zo šiestich krajov Slovenska: