Aktuality

Home / Aktuality

Odborné hodnotenie POD 2021

Vážení žiadatelia POD 2021, aktuálne prebieha posledná fáza hodnotenia podaných žiadostí v rámci podpory formou dotácie Programu obnovy dediny 2021. Zoznam podporených žiadateľov POD 2021 vrátane rozhodnutia podpísaného ministrom životného prostredia bude uverejnený v časti Dotácie. Ďakujeme za trpezlivosť. Tím POD

Administratívna kontrola – Program obnovy dediny 2021

Vážení žiadatelia, veľmi nás teší vysoký záujem o podporu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2021. Aktuálne prebieha administratívna kontrola, čo zahŕňa doplnenie / úpravu administratívnych náležitostí, prislúchajúcich k Vašim žiadostiam zaslaných na SAŽP. V prípade, že si Vaša žiadosť dožaduje vykonať úpravu alebo doplniť niektorý z dokumentov, bude Vám v období 1.4 – 2.4.2021 zaslaný email na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti. Preto Vás žiadame o kontrolu Vašich emailov vrátane spamov, pretože nedoručenie požadovaných dokladov do 20.4.2021 môže mať vplyv na odborné hodnotenie predloženej žiadosti. Tím POD  

Hľadáme dedinu roka 2021!

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila podmienky  súťaže Dedina roka 2021. Oficiálne tým spustila jej 11. ročník, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Monitoring – POD 2018

Toto tlačivo predkladá každý príjemca dotácie, ktorí získal podporu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny v roku 2018…