Aktuality

Home / Aktuality

Monitoring – POD 2018

Toto tlačivo predkladá každý príjemca dotácie, ktorí získal podporu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny v roku 2018…

Všetky pracoviská SAŽP sú od 17. marca pre verejnosť uzavreté

V súvislosti s vyhlásením  mimoriadnej situácie na Slovensku, v zmysle uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020  v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR, ako aj v súvislosti s preventívnymi opatreniami a v záujme ochrany zdravia zamestnancov SAŽP, sú všetky pracoviská SAŽP od 17. marca pre verejnosť uzavreté (so sídlom na: Tajovského 28, Banská Bystrica; Karloveská 2, Bratislava 4;  Grösslingová 35, Bratislava 1; Dlhá 3, Prievidza;  Dolný Val 20, Žilina a  Kolárovská 55, Zemianska Olča). Nariadený je prísny zákaz návštev do všetkých priestorov objektov SAŽP. V prípade potreby je možné kontaktovať zamestnancov SAŽP telefonicky...

POD 2020 – od 28. októbra 2019 do 29. novembra 2019 je možné podať žiadosť o podporu formou dotácie

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2020, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2020 je od 28. októbra 2019 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny. Viac informácií nájdete TU.

POD 2020 – informácia

Výzva POD pre rok 2020 je zatiaľ v štádiu príprav. Z tohto dôvodu sa termín ukončenia predkladania žiadostí posúva pravdepodobne do 29. novembra 2019. Veríme, že výzva bude v priebehu dvoch týždňov zverejnená na našej stránke. Predkladanie žiadostí zostáva nezmenené a teda je potrebné predkladať žiadosti v elektronickej aj papierovej forme. Všetky tlačivá potrebné pre rok 2020 rovnako ako odkaz do webovej aplikácie nájdete na našej stránke po zverejnení výzvy. Preto prosíme sledujte stránku naďalej. V prípade bližších informácií nás prosím kontaktujte.