Author: jan cimerman (jan cimerman)

Home / jan cimerman
Článok

POD 2019 – uzávierka podávania žiadostí je 31. októbra 2018 do 18,00 hod.

15. október 201831. január 2019

Upozorňujeme žiadateľov o dotáciu z Programu Obnovy Dediny 2019, že uzávierka žiadostí je 31. októbra 2018 do 18,00 hod. (opečiatkovaná a podpísaná žiadosť musí byť do tohto termínu doručená na Slovenskú agentúru životného prostredia). Preto odporúčame vypĺňať elektronický formulár žiadosti v dostatočnom časovom predstihu, aby ste mali dostatok času aj na jeho doručenie poštou, prípadne...

Článok

I. Informačný deň “ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY”

1. október 201828. február 2019

Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozýva na I. Informačný deň “ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY”, ktorý je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom ako aj širokej verejnosti. Má za cieľ informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom návrhu, projektovania a realizácie adaptačných opatrení (viď Program). Informačný deň sa uskutoční 25. októbra 2018 vo Zvolene, pričom jeho...

Článok

Zástupcovia hornorakúskej obce Hinterstoder si prevezmú Európsku cenu obnovy dediny 2018

15. september 201828. február 2019

Súťaž o Európsku cenu obnovy dediny 2018 Hinterstoder si prevezme Európsku cenu obnovy dediny 2018 Zástupcovia tejto hornorakúskej obce si ju slávnostne prevezmú v tirolskej obci Fließ, ktorá je víťazom predchádzajúceho ročníka súťaže, 21. septembra 2018. Slovenský zástupca – obec Oravská Polhora prevezme Európsku cenu obnovy dediny 2018 za komplexný, trvalo udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej...

Článok

POD 2019 – od 10. septembra 2018 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie

10. september 201828. február 2019

Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2019, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2019 bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie...

Článok

Oravská Polhora zabojuje o Európsku cenu obnovy dediny 2018

1. jún 201825. január 2019

Oravská Polhora zabojuje o Európsku cenu obnovy dediny, 14. júna 2018 ju navštívia členovia súťažnej poroty Európskej ceny obnovy dediny. Najsevernejšia obec získala právo reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži po tom, čo získala titul v národnej súťaži Dedina roka 2017.

Článok

„Moja dedina, ako ju vidím ja …“ 2018 – výtvarná súťaž pre deti

4. apríl 201828. február 2019

– Spolok pre obnovu dediny vyhlásil 4. ročník výtvarnej súťaže pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „Moja dedina, ako ju vidím ja …“ 2018. Do súťaže sa môžu zapojiť deti z materských, základných a základných umeleckých škôl vo veku od 3 do 15 rokov. Prostredníctvom svojich výtvarných prác môžu...

Článok

Príklady realizácie adaptačných opatrení

20. december 20174. marec 2019

Mitigácia a adaptácia   – Zmena klímy je vo všeobecnosti považovaná za globálny problém, minimalizácia rizík a realizácia adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy je naopak záležitosť lokálna. “Katalóg vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny”  predstavuje súbor možností prírodných a sociálno-ekonomických systémov prispôsobiť sa prebiehajúcim alebo očakávaným...