Category: Nezaradené

Home / Nezaradené
Článok

Zmluvy z roku 2020

20. november 202017. január 2024

Toto tlačivo predkladá každý príjemca dotácie, ktorí získal podporu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2020 a túto dotáciu čerpal. Povinnosť ukladá článok VII. Povinnosti prijímateľa dotácie bod 14 zmluvy uzatvorenej medzi SAŽP (ako „poskytovateľ dotácie“) a príjemcom dotácie. Monitorovacie obdobie je stanovené po dobu udržateľnosti – 5 rokov od ukončenia realizácie projektu t.j. do roku 2025. ...

Článok

Zmluvy z roku 2018

20. november 202019. december 2022

Toto tlačivo predkladá každý príjemca dotácie, ktorí získal podporu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2018 a túto dotáciu čerpal. Povinnosť ukladá článok VII. Povinnosti prijímateľa dotácie bod 13 zmluvy uzatvorenej medzi SAŽP (ako „poskytovateľ dotácie“) a príjemcom dotácie. Monitorovacie obdobie je stanovené po dobu 5 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy t.j. do roku 2023.  Nižšie...

Článok

IV. Informačný deň “ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY”

28. máj 201928. máj 2019

Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozýva na IV. Informačný deň “ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY”, ktorý je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom ako aj širokej verejnosti. Má za cieľ informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom návrhu, projektovania a realizácie adaptačných opatrení (viď Program). Informačný deň sa uskutoční 20. júna 2019 v Ružomberku...