POD 2023 – Vyhlásenie výzvy do 03.apríla 2023

0

Vážení žiadatelia,

Dovoľte nám informovať Vás o možnosti podávania žiadostí o dotáciu v rámci Programu obnovy dediny 2023.

V rámci tohto ročníka budete môcť podávať žiadosť v 3 činnostiach, avšak súčasťou tohto ročníka nie je Odpadové hospodárstvo a s tým súvisiaci nákup techniky, ktorá sa nevyskytuje ani v žiadnej inej činnosti tohtoročnej špecifikácie. Preto Vás žiadame o detailné prečítanie Špecifikácie pre ročník 2023 a Usmernenia pre žiadateľov, ktoré nájdete na v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2023.

Oprávnený žiadateľ: iba obec bez štatútu mesta (nie obec so štatútom mesta ani mestská časť)

Uzávierka žiadostí: 03. apríl 2023

Realizácia a vyúčtovanie projektov: 31.12.2023 (bez možnosti predlžovania)

Všetky potrebné informácie k spôsobu podávaniu žiadostí, vzory čestných vyhlásení a potrebné prílohy ku žiadosti nájdete na stránke  v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2023.

Tím POD