Dedina roka 2023 – prihlasovanie

0

Vážení návštevníci stránky,

dovoľte nám informovať Vás o možnosti zapojenia Vašej obce do 12. ročníka ocenenia s názvom Dedina roka 2023. Najlepšia obec získa titul Laureát Dediny roka 2023 a tým získa možnosť reprezentovať svoju obec na medzinárodnej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Ďalšími ocenenými kategóriami sú Dedina ako hospodár, Dedina ako klenotnica, Dedina ako maľovaná a Dedina ako partner. Prihlásené obce sú hodnotené hodnotiacou komisiou v mesiacoch máj až august.

Vyhlasovateľ: MŽP SR a SAŽP

Organizátor: SAŽP

Generálny partner: COOP Jednota Slovensko, s.d.

Mediálny partner: RTVS, Rádio Regina

Ostatní partneri: MD SR, MPRV SR, Spolok pre obnovu dediny, ZMOS, Národné osvetové centrum, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Vidiecky parlament na Slovensku a Samosprávne kraje

Uzávierka prihlášok: 31. marec 2023

Prihlášku zasielajte poštou na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Dedina roka 2023
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Bližšie informácie nájdete na https://www.dedinaroka.sk/ alebo prostredníctvom emailu dedinaroka@sazp.sk