POD2022 – podávanie žiadostí do 21. júla 2022

0

Vážení žiadatelia,

dovoľte nám informovať Vás o možnosti podávania žiadostí o dotáciu v rámci Programu obnovy dediny 2022. V rámci tohto ročníka je možné podať žiadosť iba v 2 činnostiach a to činnosť POD1 – Kvalita životného prostredia a činnosť POD3 – Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.

Uzávierka žiadostí: 21.07.2022 do 15:00 hod.

Realizácia a vyúčtovanie projektov: 31.10.2022

Bližšie informácie nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 (TU).

Tím POD