POVINNOSŤ PREDKLADANIA MONITORINGU PRE DOTÁCIE POSKYTNUTÉ V ROKOCH 2018 – 2022

0

Vážení príjemcovia dotácie,

tento oznam sa týka všetkých príjemcov dotácie v rokoch 2018 až 2022.

Dovoľte nám pripomenúť Vám povinnosť predkladať písomnú (monitorovaciu) správu po dobu udržateľnosti vyplývajúcu zo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny.

Bližšie informácie nájdete na: Dotácie – Monitoring POD