DOKLADY KU ZMLUVE POD 2022

0

Vážení príjemcovia dotácie, dovoľte nám upozorniť Vás na blížiaci sa termín doručenia dokladov potrebných k vypracovaniu zmluvy. Doklady je potrebné doručiť do 20. októbra 2022.

Ak SAŽP do tohto termínu nebude evidovať doklady ku zmluve (aspoň prostredníctvom emailu príslušného administratívneho pracovníka pre agendu POD), v takom prípade nie je možné vyhotoviť zmluvu, čím zaniká možnosť čerpania dotácie.

Pokiaľ viete, že nemáte záujem poskytnutú dotáciu čerpať, žiadame Vás o predloženie tejto informácie s odôvodnením na hlavičkovom papieri obce.