ROZHODNUTIE O PRIDELENÍ DOTÁCIE 2022

0

Vážení žiadatelia,

dovoľte nám oznámiť, že minister životného prostredia dňa 5. októbra 2022 rozhodol o pridelení dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2022. Zoznamy jednotlivých žiadostí sú zverejnené v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 – Zoznam žiadateľov POD 2022.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na krátky časový priestor pre doručenie dokladov potrebných ku zmluve a následný proces podpisu zmluvy. Zoznam dokladov vrátane predpísaných tlačív nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 (Dokumenty ku zmluve). Tieto doklady je potrebné doručiť najneskôr do 20. októbra 2022.

Vzhľadom na časový sklz agendy uverejňujeme aj Usmernenie k čerpaniu a následnému zúčtovaniu poskytnutej dotácie.

Tím POD