INFORMÁCIA K PRIEBEHU AGENDY POD 2022

0

Vážení žiadatelia,

dovoľte nám informovať Vás, že na SAŽP aktuálne prebiehajú procesné úkony týkajúce sa dožiadania potvrdení o nedoplatkoch v rámci Zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Finančnej správy. Tieto doklady sú potrebné k podpisu zmluvy pre príjemcu dotácie.

Vzhľadom na výrazný sklz celkového harmonogramu agendy a snahy SAŽP skrátiť potrebné administratívne úkony, pristúpila SAŽP k tomuto kroku ešte v čase, kedy nie sú známi príjemcovia dotácie pre ročník 2022. Z tohoto dôvodu sú tieto potvrdenia dožadované prostredníctvom portálu OverSi pre všetkých žiadateľov, ktorí podali žiadosť a neboli v procese administratívnej kontroly vyradení.

Zoznam podporených žiadateľov bude zverejnený v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 – Zoznam žiadateľov POD 2022 – Podporené žiadosti.

Ďakujeme za trpezlivosť.

Tím POD