UKONČENIE ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY 2022

0

Vážení žiadatelia dotácie POD 2022, dovoľte nám informovať Vás o aktuálnom priebehu procesu Programu obnovy dediny. Proces administratívnej kontroly bol ukončený v polovici augusta. Po tomto kroku nasleduje proces odborného hodnotenia, ktorý sa aktuálne nachádza už v druhej fáze, a preto Vás prosíme o Vašu trpezlivosť.

Z procesu administratívnej kontroly vyvstal zoznam vyradených žiadateľov nespĺňajúcich základné podmienky uvedené v špecifikácií a usmernení pre žiadateľa. Tento zoznam nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 – Zoznam žiadateľov POD 2022 – Vyradené žiadosti.

Z dôvodu krátkosti času a potrebných procesných úkonov, ktoré nie je možné zredukovať, Vás žiadame o naštudovanie si dokumentov potrebných k uzatvoreniu zmluvy. Tieto dokumenty budú potrebné pre žiadateľov, ktorí sa stanú úspešnými, čo nastáva až podpisom rozhodnutia ministra životného prostredia.

Postupnosť celkového procesu nájdete aj v časti Často kladené otázky.

Váš Tím POD