Aktuálne informácie

Posledná aktualizácia: 12. mája 2015

 

Oznamy:

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a v Programe obnovy dediny – Zelená dedina za rok 2015, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny zo dňa 14.4.2015 bola poskytnutá podpora nasledovným žiadateľom: zoznam.

Súťaž Dedina roka 2015 vyhlásená. Podrobné informácie vrátane internetového hlasovania verejnosti nájdete tu.

 


Posledne pridané príspevky: