Aktuálne informácie

Posledná aktualizácia: 11. apríla 2014

 

Oznamy:

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu, že podávanie žiadostí do Programu obnovy dediny 2014 (ďalej POD 2014) a do POD 2014 Zelená dedina (POD 2014 ZD) bolo dňa 31.10.2013, resp. 16.12.2013 uzavreté. V mesiacoch január až február bude prebiehať hodnotenie žiadostí, zoznam pridelených dotácií by mal byť známy v priebehu mesiaca apríl 2014.

Ďalšie informácie o POD 2014 a POD 2014 Zelená dedina

 

Posledne pridané príspevky: