Aktuálne informácie

Posledná aktualizácia: 19. apríla 2017 

 

OZNAMY

Minister životného prostredia Slovenskej republiky dňa 30. marca 2017 rozhodol o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017. Viac informácií nájdete TU.


„Moja dedina, ako ju vidím ja ...“ 2017 - výtvarná súťaž pre deti
Spolok pre obnovu dediny vyhlásil 3. ročník súťaže v kreslení a maľovaní detí, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „Moja dedina, ako ju vidím ja ...“. Do súťaže sa môžu zapojiť deti z materských, základných a základných umeleckých škôl vo veku od 3 do 15 rokov. Prostredníctvom svojich výtvarných prác môžu poukázať na to, prečo je život na dedine zaujímavý, kam vedú ich kroky na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi. Súťaž prebieha v termíne od 1. marca do 30. júna 2017. Viac informácií nájdete TU.

 

Slovenská agentúra životného prostredia a Spolok pre obnovu dediny Vás pozývajú na semináre Prečo sa prihlásiť do súťaže Dedina roka. V poradí už 9. ročník súťaže Dedina roka bol vyhlásený 21. marca 2017. Ak sa chcete zapojiť do súťaže a stihnúť termín uzávierky, 28. apríl 2017, príďte sa informovať, inšpirovať a aj poradiť. Viac informácií vrátane termínov seminárov nájdete TU.

 

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže Dedina roka. Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2017 aj právo reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Viac informácií nájdete TU.

 

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) odprezentovala včera (23. novembra 2016) v priestoroch Národnej rady SR na Západnej terase Bratislavského hradu výstavu Predstavujeme vám ocenené obce v súťaži Dedina roka 2015. Viac informácií nájdete TU.


Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2017, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2017 je od 6. septembra 2016 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny. Viac informácií nájdete TU.

 

Zástupcovia víťaznej obce Fließ si hlavnú cenu európskej súťaže prevzali 9. septembra 2016 na slávnosti v maďarskej obci Tihany, ktorá zvíťazila v predchádzajúcom ročníku tejto súťaže. Obec Spišský Hrhov v okrese Levoča, ako víťaz národnej súťaže Dedina roka 2015, prevzal až dve ceny. Viac informácií nájdete TU.

 

Spišský Hrhov získal mimoriadne ocenenie v súťaži Európska cena obnovy dediny 2016
V pondelok, 4. júla 2016, boli oficiálne zverejnené výsledky Európskej ceny obnovy dediny 2016. Z 24 obcí presvedčila najviac členov poroty rakúska obec Fließ, ktorá získala hlavnú cenu súťaže. Slovenský zástupca, obec Spišský Hrhov, prekvapil členov hodnotiacej komisie natoľko, že mu bola prvýkrát v histórii európskej súťaže udelená mimoriadna cena za spolužitie všetkých skupín obyvateľov v obci. Viac informácií nájdete TU.

 

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), vrátane Programu obnovy dediny - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku. Viac informácií nájdete TU.

 

Obec Spišský Hrhov (okres Levoča) navštívili 14. júna 2016 členovia súťažnej poroty Európskej ceny obnovy dediny. Východoslovenská obec získala právo reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži potom, čo získala titul v národnej súťaži Dedina roka 2015. Viac informácií nájdete TU.

 

„Moja dedina, ako ju vidím ja ...“ 2016 - výtvarná súťaž pre deti
Spolok pre obnovu dediny vyhlásil výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „Moja dedina, ako ju vidím ja ...“ 2016. Do súťaže sa môžu zapojiť deti z materských, základných a základných umeleckých škôl vo veku od 3 do 15 rokov. Prostredníctvom svojich výtvarných prác môžu poukázať na to, prečo je život na dedine zaujímavý, kam vedú ich kroky na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi. Súťaž prebieha v termíne od 1. apríla 2016 do 30. júna 2016. Viac informácií nájdete TU.

 

Minister životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02.03.2016 rozhodol o pridelení dotácií z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny 2016. Viac informácií nájdete TU.

 

Titul Dedina roka 2015 patrí už oficiálne Spišskému Hrhovu
Súťaž Dedina roka 2015 vyvrcholila 3. decembra 2015 v Spišskom Hrhove v okrese Levoča slávnostným odovzdávaním ocenení. Titul Dedina roka 2015 si prevzal z rúk ministra životného prostredia SR Petra Žigu starosta obce Vladimír Ledecký. Viac informácii nájdete TU.

Vybraná fotogaléria: