Author: Martin Siman (Martin Siman)

Home / Martin Siman
Článok

Zmluvy z roku 2020

20. november 202022. november 2021

Toto tlačivo predkladá každý príjemca dotácie, ktorí získal podporu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2020 a túto dotáciu čerpal. Povinnosť ukladá článok VII. Povinnosti prijímateľa dotácie bod 14 zmluvy uzatvorenej medzi SAŽP (ako „poskytovateľ dotácie“) a príjemcom dotácie. Monitorovacie obdobie je stanovené po dobu udržateľnosti – 5 rokov od ukončenia realizácie projektu t.j. do roku 2025. ...

Článok

Zmluvy z roku 2018

20. november 202022. november 2021

Toto tlačivo predkladá každý príjemca dotácie, ktorí získal podporu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2018 a túto dotáciu čerpal. Povinnosť ukladá článok VII. Povinnosti prijímateľa dotácie bod 13 zmluvy uzatvorenej medzi SAŽP (ako „poskytovateľ dotácie“) a príjemcom dotácie. Monitorovacie obdobie je stanovené po dobu 5 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy t.j. do roku 2023.  Nižšie...

Článok

Monitoring – POD 2018

28. apríl 202029. apríl 2020

Toto tlačivo predkladá každý príjemca dotácie, ktorí získal podporu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny v roku 2018…

Článok

Všetky pracoviská SAŽP sú od 17. marca pre verejnosť uzavreté

17. marec 202017. marec 2020

V súvislosti s vyhlásením  mimoriadnej situácie na Slovensku, v zmysle uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020  v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR, ako aj v súvislosti s preventívnymi opatreniami a v záujme ochrany zdravia zamestnancov SAŽP, sú všetky pracoviská SAŽP od 17. marca...