Author: Martin Siman (Martin Siman)

Home / Martin Siman
Článok

Odborné hodnotenie POD 2021

4. jún 20213. jún 2021

Vážení žiadatelia POD 2021, aktuálne prebieha posledná fáza hodnotenia podaných žiadostí v rámci podpory formou dotácie Programu obnovy dediny 2021. Zoznam podporených žiadateľov POD 2021 vrátane rozhodnutia podpísaného ministrom životného prostredia bude uverejnený v časti Dotácie. Ďakujeme za trpezlivosť. Tím POD

Článok

Administratívna kontrola – Program obnovy dediny 2021

31. marec 20211. apríl 2021

Vážení žiadatelia, veľmi nás teší vysoký záujem o podporu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2021. Aktuálne prebieha administratívna kontrola, čo zahŕňa doplnenie / úpravu administratívnych náležitostí, prislúchajúcich k Vašim žiadostiam zaslaných na SAŽP. V prípade, že si Vaša žiadosť dožaduje vykonať úpravu alebo doplniť niektorý z dokumentov, bude Vám v období 1.4 – 2.4.2021 zaslaný...

Článok

Hľadáme dedinu roka 2021!

12. február 20214. marec 2021

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila podmienky  súťaže Dedina roka 2021. Oficiálne tým spustila jej 11. ročník, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Článok

Zmluvy z roku 2020

20. november 202022. november 2021

Toto tlačivo predkladá každý príjemca dotácie, ktorí získal podporu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2020 a túto dotáciu čerpal. Povinnosť ukladá článok VII. Povinnosti prijímateľa dotácie bod 14 zmluvy uzatvorenej medzi SAŽP (ako „poskytovateľ dotácie“) a príjemcom dotácie. Monitorovacie obdobie je stanovené po dobu udržateľnosti – 5 rokov od ukončenia realizácie projektu t.j. do roku 2025. ...

Článok

Zmluvy z roku 2018

20. november 202022. november 2021

Toto tlačivo predkladá každý príjemca dotácie, ktorí získal podporu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2018 a túto dotáciu čerpal. Povinnosť ukladá článok VII. Povinnosti prijímateľa dotácie bod 13 zmluvy uzatvorenej medzi SAŽP (ako „poskytovateľ dotácie“) a príjemcom dotácie. Monitorovacie obdobie je stanovené po dobu 5 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy t.j. do roku 2023.  Nižšie...